โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์ อาจารย์ชาคริต  ชูวฒยากรณ์ อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้นท์ เชียงใหม่ ร่วมจัดโดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ในการนี้เจ้าภาพผู้จัดงาน ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 และนางรัตนา  เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สมาชิกใหม่สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน สำหรับครั้งต่อไปสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา