โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมสัมมนา เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือพร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบนเรือสำราญ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมสัมมนา เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือพร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบนเรือสำราญ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ CTI Bankok จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Uncover Working Experience on a Cruise Ship :  ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ" ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช ฤทธิชัย ลูกเรือสำราญชาวไทยคนแรก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมกับทีมงานจาก CTI Bankok ณ ห้อง บธ. 1-104 อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร) ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ LineID:@ctibangkok (การสำรองที่นั่งต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา