โลโก้เว็บไซต์  LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3014 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมสมองกลฝังตัวไทยร่วมกับ มทร.ล้านนา ม.เชียงใหม่ และเมกเกอร์คลับ เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Innowvation Room ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา 
สามารสำรองที่นั้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/TnEyNV 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา