โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-07 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-03-07

LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมสมองกลฝังตัวไทยร่วมกับ มทร.ล้านนา ม.เชียงใหม่ และเมกเกอร์คลับ เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Innowvation Room ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา  สามารสำรองที่นั้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/TnEyNV  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่าย LEX 2018
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์, Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ Kanazawa Technical College(KTC)ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรม Design Thinking (DT)  ที่เน้นการพัฒนา soft skills ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยมีตัวแท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา